Kernkwadranten
Het kernkwadrant is een methode om kwaliteiten van teams en personen te herkennen en ontwikkelen. Het is geïntroduceerd door Daniel Ofman, bedrijfskundige van TU Eindhoven en eigenaar van een organisatieontwikkelingbureau.
Naast inzicht in kernkwaliteiten geeft het model u inzicht in mogelijke ontwikkelpunten, datgene waar in u soms doordraaft of datgene waar u nog niet zo goed in bent. Het biedt ook mogelijkheden om anders naar gedrag van anderen te kijken. Dat waaraan u zich ergert bij een ander, wat zegt dat over de kwaliteit van de ander? En wat zegt dat over u?

Een beknopte uitleg over kernkwadranten is te vinden op: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/kernkwaliteiten

Neuro Linguistisch Programmeren (bron: NTI-NLP)
NLP is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezighoudt met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. NLP houdt zich bezig met de factoren die ervoor zorgen dat sommige mensen in hun functioneren en communicatie veel meer succes hebben dan anderen. Succesvolle mensen zitten vaak lekker in hun vel en hebben een weg gevonden om de uitdagingen van dit leven op een prettige manier aan te kunnen.

Neurologisch:
Ons zenuwstelsel wordt gevoed door prikkels die binnenkomen via onze vijf zintuigen. Het verwerkt deze informatie en vormt zo een gedachtepatroon, waarna we reageren middels gedrag.

Het linguïstische deel van NLP houdt zich bezig met de taal en lichaamstaal die we gebruiken om met anderen en met onszelf te communiceren.

Programmeren:
Via een veelal onbewust proces hebben we onszelf geprogrammeerd om met onze ervaringen om te gaan. We hebben allerlei strategieën ontwikkeld om succesvol en jammer genoeg ook niet-succesvol te handelen. Programmeren staat ook voor de mogelijkheid om deze strategieën te veranderen zodat ons handelen nog succesvoller wordt.

Logische niveaus
De logische niveaus is een hiërarchisch model, ontwikkeld door Gregory Bateson, voor de verschillende niveaus van leren en veranderen:

  • Zingeving
  • Identiteit
  • Overtuiging
  • Capaciteit
  • Gedrag
  • Omgeving

Elk hoger liggend niveau heeft een grotere invloed op gedrag van een persoon dan de niveaus eronder. Een oplossing ligt nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd, altijd op een op een ander niveau.
Werken met de logische niveaus geeft inzicht in de reden waarom u iets doet. Het geeft aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van uw persoonlijke zelfsturing. Op basis van uw identiteit bepaalt u waarden, kiest u doelen en overtuigingen, ontwikkelt u capaciteiten, die u in concrete handelingen (gedrag) omzet en uitvoert in een bepaalde omgeving.

Biografisch werken
Is het onderzoeken van het persoonlijk levensverhaal. We kijken naar verbanden, thema's en patronen om de betekenis daarvan beter te leren begrijpen en accepteren. Door bewustwording en verheldering ontstaat de mogelijkheid voor bewuste keuzes en kunnen antwoorden worden gegeven op actuele vragen en op vragen over de toekomst.

Projectmanagement
Een coachingstraject volgen is als het ware het werken aan uw eigen project, waarbij we ook zorgvuldig doelen en resultaten definiëren.
Bij loopbaancoaching denkt u, net zoals in een project, van het verleden via het nu naar de toekomst en van de toekomst weer terug naar het nu om te bepalen welke stappen u nu gaat zetten.

Timemanagement
Timemanagement heeft alles te maken met prioriteiten stellen; kiezen en doen. Een coachingstraject vergt tijd. Tijd voor coachingsgesprekken, maar ook nadenktijd, experimenteertijd, schrijftijd, en 'laten bezinken'-tijd. Bij een coachingstraject kiest u voor uw eigen doel, uw eigen project. Het tijd maken voor uw coachingstraject en het behalen van resultaat vergt discipline. Maar dan wel discipline in combinatie met inspiratie.

Associatieve technieken zoals visualisaties
Visualiseren is het vormen van mentale beelden. Door te visualiseren kun je een gewenste verandering makkelijker en sneller doorvoeren. Topsporters maken ook gebruik van deze techniek om hun prestaties te verbeteren door zich het gewenste proces en resultaat gedetailleerd voor te stellen. U kunt bijvoorbeeld uw ideale baan of het gewenste gedrag visualiseren.