On the job coaching

WERKWIJZE

Bij verbetering van persoonlijke effectiviteit binnen de bestaande functie is on-the-job coaching de juiste keuze. Door on-the-job coaching kan de cliënt stappen zetten in de gewenste richting, zodanig dat hij/zij het nieuwe gedrag of inzicht kan integreren in de dagelijkse werkpraktijk.

On-the-job coachingstrajecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:onthejob

  • Het verbeteren van communicatieve vaardigheden.
  • Begeleiding van medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Het omgaan met conflicten.
  • Voorkomen van of begeleiden bij (dreigende) overspannenheid of burn-out.
  • Medewerkers met frequent kort ziekteverzuim of dreigende langdurige uitval, waarbij een vermoeden bestaat dat er een sterke relatie is met de werksituatie.
  • Verbeteren van timemanagement.
  • Het combineren van werk uit de project- en de lijnorganisatie.

 

On-the-job coaching biedt een coachingstraject op maat, waarbij doelen gesteld worden met tussentijdse metingen door de cliënt.
De cliënt krijgt nieuwe inzichten waardoor er gewerkt kan worden aan verandering van belemmerende overtuigingen en het oefenen van nieuw en effectief gedrag.

On-the-job coaching verbetert de bevlogenheid en productiviteit en vermindert de uitstroom van medewerkers omdat deze zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de organisatie. Het ondersteunt duurzame inzetbaarheid.

 

"Een pessimist ziet een probleem in elke kans, een optimist ziet een kans in elk probleem" – Winston Churchill