Intervisiebegeleiding

WERKWIJZE

U wilt een groep specialisten of leidinggevenden laten leren van elkaars ervaringen? Dan is intervisiebegeleiding een manier om deze groep daar gestructureerd aan te laten werken.

Intervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep.

Tijdens een bijeenkomst wordt een vraag, een belemmering of probleem van één van de deelnemers met behulp van een intervisiemethodiek behandeld. Daarnaast kunnen er voor de intervisanten relevante thema’s ingebracht en besproken worden.

Verschillende intervisiemethoden kunnen gebruikt worden. 

Er wordt aandacht besteed aan het op een respectvolle manier geven van feedback en verschillende manieren van vragenstellen.

Na ongeveer 6 bijeenkomsten zullen de deelnemers de intervisie zelfstandig kunnen voortzetten en bij kunnen dragen aan een lerende organisatie.

 

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt" – Albert Einstein