Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek waarin onder andere de coachingsvraag aan de orde komt, wordt een voorstel voor het coachingstraject gegeven. Afhankelijk van de coachingsvraag, het probleem en de situatie kan het traject bestaan uit 5 tot 10 gesprekken van ongeveer 1.5 uur.

Elk coachingstraject is anders, het is altijd maatwerk.

In het eerste coachingsgesprek worden afspraken gemaakt over de doelen, gewenste resultaten en de werkwijze.

Door middel van gesprekken en oefeningen zult u inzichten krijgen in uw vraag of probleem. De oefeningen kunnen geschreven of beeldende opdrachten zijn of andere activiteiten, bijvoorbeeld het uitproberen van nieuw gedrag of het voeren van een gesprek.

Aan het eind van het traject zal een evaluatie plaatsvinden. Indien gewenst kan een (advies-) rapportage geschreven worden.

Instrumenten, methoden en technieken

Afhankelijk van de coachingsvraag en doelstelling kunnen er verschillende instrumenten ingezet worden.
Enkele voorbeelden van deze instrumenten zijn: