Outplacement

WERKWIJZE

Outplacement biedt uitkomst wanneer werkgever en werknemer niet meer met elkaar verder kunnen. Dit kan het gevolg zijn van diverse situaties, zoals een reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of veranderde functie-eisen, waar de werknemer niet meer aan kan of wil voldoen.

Onderdelen van een outplacementtraject kunnen zijn:

  • Het verwerken van de ervaringen van het verlies van een baan en het losmaken van de verbinding met de oude werksituatie
  • Evalueren van de loopbaan: je houdt vast wat je nu en straks kunt gebruiken en laat los wat je niet meer nodig hebt.
  • Zelfanalyse: verbinding maken met kwaliteiten en ontwikkelpunten, drijfveren, vaardigheden en competenties
  • Inspiratiebronnen, toekomstbeeld vormgeven, loopbaanrichtingen bepalen
  • Voorbereiding presentatie in de arbeidsmarkt: cv, netwerk- en sollicitatievaardigheden, personal branding, gebruik van social media
  • Onderzoek van loopbaanrichtingen, oriënterend netwerken, waarmee wil ik mij nu verbinden? Focus bepalen
  • Begeleiding bij het netwerken en solliciteren
  • Coaching na start in nieuwe baan

Een outplacementtraject wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Het resultaat is in ieder geval dat u weet wie u bent, wat u kunt, wat u wilt en dat u uzelf goed kan presenteren in de arbeidsmarkt.

 

"Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan" - Sartre