Skip to main content

Methoden en instrumenten

Kernkwadranten
Het kernkwadrant is een methode om kwaliteiten van personen en teams te herkennen en ontwikkelen. Naast inzicht in kernkwaliteiten geeft het model je inzicht in mogelijke ontwikkelpunten, datgene waar in je soms doordraaft of datgene waar je nog niet zo goed in bent. Het geeft je ook mogelijkheden om anders naar gedrag van anderen te kijken. Dat waaraan jij je ergert bij een ander, wat zegt dat over de kwaliteit van die ander? En wat zegt dat over jou?

Acceptance and commitment therapy
We zouden ons het liefst de hele tijd goed voelen. De praktijk leert echter dat dit niet altijd het geval is. Het doel van ACT is je te helpen een vol, rijk en zinvol leven te leiden, waarin je effectief omgaat met de pijn die je onvermijdelijk op je pad tegen zult komen.
Met behulp van ACT leer je meer te accepteren en minder te vechten tegen je gevoelens en gedachten en leer je vermijdingsgedrag te verminderen. Je gaat je meer richten op het hier en nu en op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die buiten je macht liggen.

Met ACT werk je aan gedragsverandering door middel van mindfulness gecombineerd met toegewijde acties die verbonden zijn met jouw waarden.

Jobcrafting - Taakfitanalyse
Jobcrafting kun je kort omschrijven als ‘Sleutelen aan je baan, zonder weg te gaan’. Het is het ‘mooier’ maken van je eigen werk door concrete aanpassingen op het gebied van taken, taakeisen, werkrelaties, hulpbronnen, de werkomgeving en de betekenis die je geeft aan jouw werk. Hierbij houd je natuurlijk rekening met de bedrijfsdoelen, de klanten en je collega’s.

De Taakfit-analyse is een tool waarmee je inventariseert in hoeverre jouw taken passen bij jouw sterkte punten, behoeften en interesses en welke taken mentale, emotionele of fysieke klachten kunnen veroorzaken. Het geeft je richting bij het veranderen.

Jobcrafting helpt om je werk uitdagend, betekenisvol en gezond te houden.

Quantum Touch
Quantum Touch is een healingmethode die met behulp van aandacht, ademhalingstechnieken en visualisatie jouw zelfgenezingskracht activeert en daardoor fysieke of mentale pijn kan verminderen of laten verdwijnen.

Quantum Touch gebruik ik soms tijdens een (loopbaan)coachsessie om sterke emoties of blokkades die je in een bepaald deel van je lichaam voelt, los te maken en te verminderen. Na afloop van een IEMT-sessie kan het prettig zijn om je hoofd tot rust te brengen met behulp van Quantum Touch.

Wat is Quantum Touch?
In de Quantum Touch-cursussen heb ik geleerd mij te focussen op het versterken en doorgeven van levenskrachtenergie. Hiermee bied ik een hoog trillingsveld van energie aan op de plek waar het nodig is. Jouw lichaamsintelligentie reageert hierop met een versnelling of intensivering van de natuurlijke heling van het betrokken weefsel.

Het woord ‘Quantum’ wordt gebruikt om aan te geven dat het dieper werkt dan op cel- of DNA niveau: het werkt door in alle cellen, weefsels, botten, spieren, gewrichten etc. We zien of voelen niet alle manieren waarop het doorwerkt, maar uiteindelijk zien of voelen we wel de resultaten, zoals het spontaan op hun plaats glijden van botten en wervels of het verdwijnen van pijn en ongemak. Deze soms wonderbaarlijke resultaten ontstaan vaak direct en zonder het uitoefenen van fysieke druk.

Hoe verloopt een losse behandeling met Quantum Touch?
Als je specifiek voor pijnklachten komt, bespreken we als eerste de klachten en noteren we de ernst van de klachten.

Ik leg mijn handen op of om de plek van de pijn of daar waar je de fysieke of mentale klachten ervaart. Tegelijkertijd gebruik ik een ademhalingstechniek en visualisatie en richt mij helemaal op de pijnplek. Na een paar minuten vraag ik wat je voelt of waarneemt. In reactie op het antwoord zal ik doorgaan op de zelfde plek, de techniek variëren of wanneer de pijn zich verplaatst de behandeling voortzetten op de plek die de meeste aandacht vraagt. Jij bent degene die mij stuurt met jouw waarnemingen.

Als afsluiting worden opnieuw de ernst van de klachten op dat moment genoteerd. Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Meer info over QuantumTouch

“Liefde is het fundament van alle healing en de essentie van de levenskracht. Het vermogen om te helen is een universele vaardigheid die net zo natuurlijk is als ademhalen.”– Richard Gordon ontwikkelaar van Quantum Touch.<

Logische niveaus
De logische niveaus is een hiërarchisch model, ontwikkeld door Gregory Bateson, voor de verschillende niveaus van leren en veranderen:

 • Zingeving
 • Identiteit
 • Overtuiging
 • Capaciteit
 • Gedrag
 • Omgeving

Elk hoger liggend niveau heeft een grotere invloed op gedrag van een persoon dan de niveaus eronder. Een oplossing ligt nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd, altijd op een op een ander niveau.

Werken met de logische niveaus geeft inzicht in de reden waarom u iets doet. Het geeft aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van uw persoonlijke zelfsturing. Op basis van uw identiteit bepaalt u waarden, kiest u doelen en overtuigingen, ontwikkelt u capaciteiten, die u in concrete handelingen (gedrag) omzet en uitvoert in een bepaalde omgeving.

Neuro Linguistisch Programmeren (bron: NTI-NLP)
NLP is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezighoudt met de onbewuste processen die de basis vormen van je communicatie. Met NLP wordt je duidelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet. 

Neurologisch
Jouw zenuwstelsel wordt gevoed door prikkels die binnenkomen via je vijf zintuigen. Het verwerkt deze informatie en jij reageert hierop met je gedachten, stemming, bewust en onbewust gedrag. Het linguïstische deel van NLP houdt zich bezig met de taal en lichaamstaal die je gebruikt om met anderen en met jezelf te communiceren.

Programmeren
Via een veelal onbewust proces heb je jezelf geprogrammeerd om met jouw ervaringen om te gaan. Je hebt allerlei manieren ontwikkeld die voor jou werken en soms ook niet voor je werken. Programmeren staat ook voor de mogelijkheid om deze manieren te veranderen, zodat je jouw gedrag beter kunt afstemmen of wat je wilt bereiken.

Biografisch werken
Is het onderzoeken van het persoonlijk levensverhaal. We kijken naar verbanden, thema's en patronen om de betekenis daarvan beter te leren begrijpen en accepteren. Door bewustwording en verheldering ontstaat de mogelijkheid voor bewuste keuzes en kunnen antwoorden worden gegeven op actuele vragen en op vragen over de toekomst.

Associatieve technieken zoals visualisaties
Visualiseren is het vormen van mentale beelden. Door te visualiseren kun je een gewenste verandering makkelijker en sneller doorvoeren. Topsporters maken ook gebruik van deze techniek om hun prestaties te verbeteren door zich het gewenste proces en resultaat gedetailleerd voor te stellen. Je kunt bijvoorbeeld jouw ideale baan of het door jou gewenste gedrag visualiseren.

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)
Een krachtige methodiek voor het werken met problemen die een terugkerend naar gevoel geven. Integral Eye Movement Therapy is een methode waarbij ik je met je ogen laat bewegen om gevoelens bij een probleem te verminderen of te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld een steeds terugkerende angst, boosheid of andere ongewenste emoties bij bepaalde situaties of personen.

Hoe werkt het?
Vanuit een problematisch gevoel in het heden help ik je met vragen naar de kern van het probleem te gaan. Dit is het moment waarop je hebt geleerd je zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen help ik jouw brein om breder te kijken, te denken en te voelen m.b.t. deze herinnering. Er ontstaat meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt geneutraliseerd opgeslagen in jouw geheugen en zal niet langer impact hebben op het heden. Jouw brein heeft geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.

Bij heftige ervaringen hoef je bij deze methode niets over de inhoud te vertellen. We werken snel en effectief met de gevoelens, beelden en geluiden waar je last van hebt. Groot voordeel is dat je deze ervaring dus niet hoeft te herbeleven. 
Naast het werken met oogbewegingen, maak ik je bewust van de invloed van lichaamshouding op je stemming. Zo krijg je meer grip op jouw gemoedstoestand. We zoeken naar hardnekkige gedrags- en gedachtepatronen die problemen vaak in stand houden. Als je deze patronen doorbreekt, kan er snel verandering plaatsvinden.  

Krijg een eerste indruk door te kijken naar een demonstratie van de grondlegger van deze methode, Andrew T. Austin op Youtube.

Voor wie is IEMT niet geschikt?
Ik heb vele goede ervaringen met het werken met IEMT, maar het is geen wondermiddel. Zoals bij elke behandelwijze, kan succes variëren van persoon tot persoon.  Het kan niet worden toegepast bij:

 • Verschillende oogziektes
 • Neurologische stoornissen
 • Psychotische kenmerken of een psychotisch verleden
 • Het nog moeten optreden als getuige bij een strafrechtelijk proces
 • Het vermijden van het reguliere medische circuit

Een voorbeeld van mijn persoonlijke ervaring
Lang geleden heb ik een fout gemaakt die mij jaren later nog te binnen kon schieten mét het bijbehorende nare gevoel. Na één IEMT-sessie kon ik het mij nog wel herinneren, maar het gevoel bleef weg. Daarnaast heb ik terugkerende nare dromen m.b.v. IEMT ‘weg kunnen poetsen’.

Wil je meer weten over deze
methoden en instrumenten?